24 kwietnia 2015

Dodatkowe 3 tyś na remont

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i członek Zarządu Powiatu Karol Siebyła odwiedzili mieszkańców wsi Łazy, którzy ucierpieli w wyniku pożaru. 

Samorządowcy chcieli zapoznać się z postępami prac przy odbudowie spalonego domu, a także przyjechali z bardzo dobrą informacją. Prywatny przedsiębiorca, który chce zachować anonimowość, przekazał poprzez radnego powiatowego Karola Siebyłę 3 tys. zł na prowadzony tam remont. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dorota Jakubczyk - przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Szydłowcu, która pomaga mieszkańcom Łazów w rozliczeniu otrzymywanej pomocy finansowej. Postępy przy odbudowie domu systematycznie monitorują także obecni na spotkaniu Arkadiusz Sokołowski – radny Rady Miejskiej i sołtys wsi Łazy – Jan Karpeta.

Źródło: szydlowiec.pl

18 kwietnia 2015

Idź na wybory i zagłosuj na sołtysa!

W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich jutro (19 kwietnia) w Zespole Szkół im. bpa Chrapka odbędą się zebrania wyborcze, w trakcie których zostaną wybrani sołtysi i członkowie rad sołeckich Ciechostowic, Łazów i Majdowa.

Na mocy uchwały podjętej 27 lutego przez Radę Miejską zarządzono, iż w ciągu 3 miesięcy do jej podjęcia tj. do 28 maja, winno się zarządzić wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec.

12 kwietnia 2015

Czcimy zmarłych. Tylko w listopadzie?

Kwiaty z pąków wystrzeliły, drzewa przyoblekają się w zielone liście, wszystko wskazuje na to, że zima powoli ustępuje...

I owszem ustępuje.. Szkoda tylko, że naszej głupocie i bezmyślności. Bo jak nazwać masowe wypalanie traw, albo widoczne po zimie zwały śmieci przy cmentarnym wejściu? Na temat tego pierwszego zapewne swoje zdanie mają strażacy a co do tego drugiego...

Wiele się mówi o poszanowaniu zmarłych i miejsca ich spoczynku. Gdy w jakimś rejonie Polski zostanie zniszczona nekropolia jesteśmy w stanie wypowiadać ostre zdania na temat tych, którzy dopuścili się takiego czynu.

A jak wypowiemy się na swój temat? Co powiemy na to, że w naszej społeczności są tacy a może i my sami, którzy zaśmiecają cmentarz a dokładnie jego obrzeża i tym samym mają w głębokim poważaniu miejsce pochówku?

9 kwietnia 2015

Absolutorium dla Zarządu OSP – relacja

Podsumowania z rocznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie dokonano w ubiegłym miesiącu podczas walnego zebrania, na którym obecni byli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. 

Zebranie otworzył prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie Rajmund Mamla, witając wszystkich przybyłych. Po rozpoczęciu spotkania odczytane zostały sprawozdania: z działalności za rok 2014, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytach sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium dla zarządu OSP.  Następnie przyjęto plan działalności na 2015, ustalono składkę członkowską na kwotę 12 zł.

Najciekawszym jednak etapem spotkania było otwarcie dyskusji. Tutaj kilka uwag do komendanta miejsko-gminnego OSP Zenona Adamczyka zgłosił dh Artur Mróz:

28 marca 2015

Dni będą dłuższe. Zmieniamy czas na letni!

Zmiana z czasu zimowego na letni nastąpi dziś w nocy z soboty (28 marca) na niedzielę (29 marca – Niedziela Palmowa). Wskazówki z godziny 2.00 przesuniemy na 3.00.
 
Przejście z czasu astronomicznego na letni skutkuje skróceniem naszego czasu na sen o godzinę. Dla złagodzenia negatywnych efektów z tym związanych warto położyć się dziś nieco wcześniej niż zwykle. Kolejne dni natomiast po przejściu na czas letni skutkować będą już tylko dłuższymi dniami oraz większa ilością światła niezbędnego do życia ale i poprawy naszego nastroju. 

Dziś konieczność dostosowania wskazań zegarków - przesunięcie o godzinę do przodu - jest na szczęście, coraz mniej kłopotliwa. W większości urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery, czy zegarki elektroniczne godzina przestawiana jest w sposób automatyczny i budząc się w niedzielę rano nie musimy się tym martwić. By jednak uniknąć niespodzianek sprawdźmy czasomierze czy są przystosowane do samoczynnej zmiany godziny.

22 marca 2015

Na wielkanocną pocztówkę – rozstrzygnięto konkurs

Gimnazjalista z Szydłowca Paweł Podsiadły zwycięzcą konkursu. Bardzo dobrze spisali się uczniowie Zespołu Szkół im. bpa J. Chrapka.

Spośród 307 prac plastycznych nadesłanych przez uczniów szkół oraz uczestników świetlic i innych ośrodków edukacyjno – kulturalnych komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w czterech przedziałach. Mianowicie: klasy 0-III szkoły podstawowe, klasy IV – VI szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne i osoby pełnoletnie.

21 marca 2015

Trwa odbudowa po pożarze

Na początku marca zebrano 10,5 tysiąca złotych dla pogorzelców z Łazów podczas zbiórki pieniędzy. 760 zł ze zbiórki przekazała szydłowiecka Fundacja.

W pierwszy weekend marca przeprowadzono zbiórkę w miejscowościach Łazy, Majdów, Ciechostowice. - Udało się zebrać blisko 10,5 tysiąca złotych. Utworzone zostało konto, na które trafiły zebrane pieniądze - informuje radna miejska Dorota Jakubczyk. – Mieszkańcy dawali, ile mogli. Jedni 20, inni 50, jeszcze inni 100 złotych. Każdy z dobrego serca, bo pożar zabrał tym ludziom dom, dorobek ich życia. Obecnie pogorzelcy przebywają u rodziny, ale spalony dom trzeba odbudować. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczane są na zakup materiałów budowlanych. Pomocy udzielił burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz sponsorzy - dodaje radna.