20 maja 2015

Nowa sołtys w Majdowie

W minioną sobotę odbyło się drugie zebranie wyborcze sołectwa Majdów, podczas którego mieszkańcy wybrali sołtysa i skład Rady Sołeckiej.

Na funkcję sołtysa podczas zwołanego zebrania zaproponowano dwie kandydatury: Damiana Karpetę (sołtysa Majdowa) i Małgorzatę Mamlę (żonę radnego powiatowego). W krótkim czasie po zgłoszeniu kandydatur przeprowadzono głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 61 mieszkańców. Oddano 60 głosów ważnych. Głosów nieważnych oddano 1. Ilość uzyskanych głosów przez zgłoszonych kandydatów była następująca:

Uczniowie w odwiedzinach u burmistrza

W czwartek 7 maja 2015 r. uczniowie kl. III PSP w Majdowie wraz z nauczycielami Rozalią Kucper, Ewą Karpetą i Małgorzatą Mamlą - studentką odbywającą praktyki, złożyli wizytę burmistrzowi Szydłowca. Spotkanie wiązało się z podsumowaniem wiadomości o Ojczyźnie - symbolach narodowych, wybitnych Polakach, patriotyzmie. 

Burmistrz Artur Ludew z radością powitał dzieci w swoim gabinecie. Opowiedział im o swojej pracy, podejmowanych działaniach i planach, a także odpowiedział na ich liczne pytania.

19 maja 2015

Młodzież szkolna głosowała

Lekcja demokracji odbyła się w Zespole Szkół im bpa J. Chrapka tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.

Dzięki zorganizowanej lekcji przez nauczycieli historii, młodzież mogła dowiedzieć się na jakich zasadach odbywa się głosowanie w lokalu wyborczym. Była komisja rozdająca karty do głosowania i legitymująca obywateli. Zorganizowano boksy, by wyborcy nieskrępowanie mogli oddać głos. Nie zabrakło też urny wyborczej, do której wrzucano wypełnione karty. Jak wyglądały wyniki uczniowskiego głosowania?

14 maja 2015

„Przyjrzę się temu panu, bo on ma za skórą niejedno”

Podczas wyborów na sołtysa, Dorota Jakubczyk radna Rady Miejskiej zwróciła uwagę na jej zdaniem niepokojący fakt anonimowych donosów, które pisze osoba z Trójmiasta. Nie wprost, lecz jednak dała do zrozumienia zgromadzonym na zebraniu, że jest to mężczyzna z Majdowa.

Całą sprawę anonimowego pisma zrelacjonowała tuż po przemówieniu radnego Rady Powiatu Rajmunda Mamli, który wówczas z niekrytym bólem opowiadał z jakimi trudnościami spotyka się na drodze swojej strażackiej działalności, o czym pisaliśmy już wcześniej. Oto, co zaraz po nim powiedziała radna:

8 maja 2015

Uczyli się demokracji

Wczoraj w Zespole Szkół w Majdowie gimnazjaliści przystąpili do projektu "Młodzi Głosują".
Uczniowie pod opieką nauczycieli historii przygotowali i przeprowadzili prawybory prezydenckie 2015 na zasadach podobnych, w jakich przeprowadza się wybory powszechne. Był lokal wyborczy, listy uprawnionych do głosowania, urna wyborcza i... oczywiście komisja, w której pracowali: przewodniczący Bartosz Ćwiklic kl. IIa oraz  Roksana Nowak, ucz. kl. IIb i Katarzyna Ruśkowska, ucz. kl. I.

28 kwietnia 2015

W Ciechostowicach nowy sołtys. W Łazach bez zmian. W Majdowie powtórne wybory - relacja

19 kwietnia w Zespole Szkół im bpa J. Chrapka w Majdowie odbyły się trzy zebrania wyborcze, podczas których kolejno wybierano skład rady sołeckiej i sołtysa w Ciechostowicach, Łazach i Majdowie. 

Spotkaniom przewodniczyli burmistrz Artur Ludew, doradca burmistrza Michał Kwiatek, przewodniczący Rady Miejskiej Artur Koniarczyk, radny Rady Powiatu Rajmund Mamla, radni Rady Miejskiej: Dorota Jakubczyk, Arkadiusz Sokołowski, sołtysi: Piotr Jakubczyk, Jan Karpeta, Damian Karpeta.

24 kwietnia 2015

Dodatkowe 3 tyś na remont

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i członek Zarządu Powiatu Karol Siebyła odwiedzili mieszkańców wsi Łazy, którzy ucierpieli w wyniku pożaru. 

Samorządowcy chcieli zapoznać się z postępami prac przy odbudowie spalonego domu, a także przyjechali z bardzo dobrą informacją. Prywatny przedsiębiorca, który chce zachować anonimowość, przekazał poprzez radnego powiatowego Karola Siebyłę 3 tys. zł na prowadzony tam remont. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dorota Jakubczyk - przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Szydłowcu, która pomaga mieszkańcom Łazów w rozliczeniu otrzymywanej pomocy finansowej. Postępy przy odbudowie domu systematycznie monitorują także obecni na spotkaniu Arkadiusz Sokołowski – radny Rady Miejskiej i sołtys wsi Łazy – Jan Karpeta.

Źródło: szydlowiec.pl