18 września 2015

Razem zagłosowaliśmy na plenerową siłownię i ..?

Spośród siedmiu projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, zrealizowane zostanie sześć z nich.


Dziś ukazała się lista rankingowa projektów przyjętych do realizacji  w ramach utworzonego w tym roku Budżetu Obywatelskiego. Projekty te zostaną włączone do budżetu gminnego zaplanowanego na 2016 rok i w tymże roku zostaną zrealizowane.

Lista projektów przyjętych do realizacji, kolejno wg uzyskanych głosów przedstawia się następująco:

8 września 2015

Wieńcowali przy zmiennej pogodzie

Już po raz trzynasty gmina Szydłowiec wraz sołectwami wspólnie zorganizowała Szydłowieckie Wieńcowanie. Tegoroczne, dziękczynne święto za rolnicze plony odbyło się w Majdowie.


Mszą Świętą o godz. 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęło się oficjalnie XIII Szydłowieckie Wieńcowanie. Sumę dziękczynną odprawił od niedawna sprawujący probostwo parafii Majdów ks. Zbigniew Bieńkowski wraz z proboszczem z Wysokiej Andrzejem Madejem. W kazaniu proboszcz Majdowa mówił, iż ziemia jest podstawowym czynnikiem naszego życia i aby mogła obfitować w pokarm potrzebuje pracy, ludzkiego zaangażowania oraz miłości. Jak podkreślił ks. Bieńkowski, nie fabryki wykarmią ludzi, ale praca rolnika, jego umiłowanie do ziemi jako matki karmicielki. Przy tym wszystkim przypomniał, że należy mieć poszanowanie dla tej pracy, dzięki której mamy chleb. Dodał też, że ważnym jest aby prócz ziemskiego chleba nie zapominać o chlebie żywym jakim nakarmił nas Chrystus. Dziękczynnej sumie towarzyszyły poczty sztandarowe, gra Miejskiej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Henryka Kapturskiego, a także śpiew naszej Scholi Parafialnej. 

Po nabożeństwie korowód z wieńcami dożynkowymi sołectw z gminy Szydłowiec przeszedł na plac Zespołu Szkół im biskupa J. Chrapka. Tutaj na specjalnie przygotowanej scenie, gości przywitał burmistrz Artur Ludew. Dziękował rolnikom za pracę na roli, trud poniesiony dla uzyskania owoców, z których wszyscy korzystamy. Dziękował za przekazany na jego ręce piękny dar w postaci pachnącego bochna chleba. Ponadto burmistrz Ludew życzył rolnikom zdrowia, zadowolenia i dobrej pogody potrzebnej przy pracy. Na zakończenie przemówienia pozdrowił staropolskim „szczęść Boże”, wszystkich rolników oraz gości przybyłych do Majdowa na tegoroczne XIII Wieńcowanie.

4 września 2015

Z trójką na podium

V Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar burmistrza w piłkę nożną odbył się 30 sierpnia na kompleksie boisk piłkarskich Orlik przy ul. Sportowej w Szydłowcu.


W turnieju wzięło udział 6 drużyn. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach. W I grupie znalazły się drużyny z jednostek OSP: Woli Korzeniowej, Szydłowca oraz Sadku. II grupę tworzyły jednostki OSP: z Jankowic, z Wysokiej oraz z Majdowa.

2 września 2015

Przetarg na remizę OSP - rozstrzygnięty!

W drodze konkursu, rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i rozbudowę remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej – I etap w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Majdowie”.


W ramach prac dotyczących istniejącej części remizy OSP zostaną wykonane m.in.: kanalizacja sanitarna z szambem, przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, wewnętrzna kanalizacja sanitarna na parterze i piętrze, instalacja wewnętrzna c.o (z zakupionych już wcześniej materiałów instalacyjnych w postaci:  pieca centralnego ogrzewania, grzejników, rur.), instalacja elektryczna wewnętrzna na parterze, piętrze i poddaszu, posadzki w pomieszczeniach parteru i piętra, montaż drzwi wewnętrznych i kratek wentylacyjnych. Przedmiotowe prace dotyczą istniejącej części remizy OSP.

31 sierpnia 2015

Puchar burmistrza powędrował do „Koko”

Cztery zespoły rywalizowały w turnieju o puchar burmistrza Artura Ludwa na boisku Orlik w Majdowie.


23 sierpnia w szranki ze sobą stanęły zespoły: „Jodła” Majdów, „Burza” Ciechostowice, „Oldboye Szydłowianki” i „Koko” Szydłowiec. Oprócz tych czterech, wcześniej zatwierdzonych zespołów, do udziału w turnieju zgłaszało się jeszcze kilka innych. Niestety przyjęta przez organizatorów „zamknięta formuła” imprezy nie pozwoliła na bardziej liczny udział drużyn.

Wkrótce XIII Szydłowieckie Wieńcowanie

Burmistrz Szydłowca i gminy Szydłowiec Artur Ludew, Rada Miejska, sołectwa Ciechostowice, Łazy, Majdów - zapraszają na XIII Szydłoweckie Wieńcowanie, które odbędzie się  6 września w Majdowie.


Program wydarzeń:

11.30 – Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi przy placu OSP w Majdowie,

W 71 rocznicę Bitwy

Uroczystości upamiętniające 71 rocznicę bitwy pod Ciechostowicami odbyły się 23 sierpnia pod pomnikiem poległych w pobliskim lesie.


Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach w Budkach. Po ceremonii kościelnej samorządowi oficjele, kombatanci, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli pod pomnik. Tutaj złożyli biało-czerwone wiązanki kwiatów, oddając hołd siedmiu żołnierzom 72 pp Armii Krajowej, poległym podczas bitwy z niemieckim Wehrmachtem 27 sierpnia 1944 roku w lasach pomiędzy Ciechostowicami, Huciskiem i Rędocinem.

29 sierpnia 2015

Powstało sportowe stowarzyszenie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie przez sport – to główne cele utworzonego i działającego Stowarzyszenia pn. „Klub Sportowy Trójmiasto”.


Stowarzyszenie K.S. Trójmiasto formalną działalność rozpoczęło od 9 lipca. Swoje cele będzie realizować m.in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, zajęć sportowych, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży z rodzin najuboższych.

Ponadto K.S. Trójmiasto będzie: upowszechniać rekreację i profilaktykę zdrowotną, przeciwdziałać alkoholizmowi i narkomanii, współpracować z władzami samorządowymi i innymi organizacjami, organizować inicjatywy związane z ekologią i ochroną środowiska, wdrażać działania związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej.

23 sierpnia 2015

O puchar burmistrza w piłkę nożną

Turniej Trójmiasta w piłce nożnej o puchar burmistrza Artura Ludwa, odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00 na obiekcie sportowym orlik 2012 w Majdowie.


Na piłkarskie wydarzenie zapraszają organizatorzy: Urząd Miejski wraz z Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek i Wydziałem Sportu i Turystyki. 

20 sierpnia 2015

ZA-głosuj na siłownię plenerową w Trójmieście!

Masz 16 lat lub więcej? Chcesz, aby w Trójmieście powstała siłownia plenerowa jakiej dotąd nie ma w całej gminie Szydłowiec? Jeśli tak, ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie!


W ostatnim czasie burmistrz Artur Ludew, przeznaczył 400 tysięcy na tzw. Budżet Obywatelski, w ramach którego my mieszkańcy gminy Szydłowiec mogliśmy składać projekty z różnymi pomysłami, jakie chcielibyśmy, aby zostały zrealizowane. Spośród 13 złożonych do Urzędu Miejskiego, 18 sierpnia ogłoszono, że projekt z Trójmiasta pn. „Siłownia Plenerowa”, został zakwalifikowany wraz z sześcioma innymi do etapu: „głosowanie mieszkańców”, który rozpoczął się od 19 sierpnia i potrwa do 10 września.

Co zrobić aby siłownia powstała?

Przede wszystkim zmobilizować się i zagłosować na kartach dostępnych u sołtysów lub wysyłając wypełniony drukowanymi literami skan poniższego formularza drogą mailową na adres: budzetobywatelski@szydlowiec.pl lub osobiście zanosząc go do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1.

Po 6 latach ponownie w Majdowie

„Szydłowieckie Wieńcowanie”, popularnie zwane dożynkami gminnymi, po 6 latach po raz kolejny zagości w Majdowie.


Tegoroczne święto plonów odbędzie się 6 września na placu przy Zespole Szkół im. biskupa Jana Chrapka. Podczas święta będzie można obejrzeć m.in. prezentacje wieńców dożynkowych, produktów i płodów rolnych, wystawy sztuki ludowej. Z pewnością zakosztować będzie można regionalnych specjałów, posłuchać ludowej muzyki oraz wziąć udział w konkursie na najokazalsze płody rolne.

17 sierpnia 2015

Zorganizowały akcję "Zaczarowany Tornister"

Blisko 500 zł na pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zebrały dwie wolontariuszki w minioną niedzielę przy kościele parafialnym w Majdowie. Zbiórkę przeprowadziły w ramach akcji „Zaczarowany Tornister”, której organizatorem jest szydłowiecka Fundacja Strefa JP 2 Centrum Młodych.


- „Zaczarowany tornister” to akcja pomocy uczniom z powiatu szydłowieckiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – informuje Paula Mikulska, rzecznik Fundacji Strefa JP2. - Dzięki przychylności prywatnych osób w ramach akcji mogliśmy utworzyć na terenie Szydłowca kilka ambasad. W tych specjalnych miejscach, dobroczyńcy mogą przekazać zakupione artykuły szkolno-biurowe dla uczniów oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat zbiórki – dodaje Paula Mikulska.

- Ponadto oprócz osób bezpośrednio związanych z Fundacją, do pomocy zgłaszają się także osoby z zewnątrz. W ostatnim czasie w akcję spontanicznie włączyły się dwie dziewczyny z Trójmiasta Ilona Ołub i Iwona Szcześniak, które zebrały blisko 500 złotych i przekazały te pieniądze do Fundacji na zakup przyborów szkolnych dla uczniów.

Otrzymały podziękowania

Urząd Miejski informuje, iż w gabinecie burmistrza Artura Ludwa odbyło się spotkanie z dyrektorkami Anną Łękawską z ZS im. bp. Jana Chrapka w Majdowie, i Małgorzatą Świercz z PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego.


Spotkanie miało pożegnalny charakter ze względu na to, iż obie dyrektor przechodzą na emeryturę. Z informacji na stronie urzędowej możemy się dowiedzieć o podziękowaniach dla obu pań złożonych przez burmistrza Szydłowca za: zaangażowanie, w kierowaniu nie tylko szkołą, ale każdą działalnością dla dobra najmłodszych. Za współpracę z rodzicami, organami gminy i instytucjami kultury. 

7 sierpnia 2015

W sobotę najgorętszy dzień

Jutro synoptycy przewidują kulminację upałów, które od kilku dni nękają nas wszystkich. Utrzymujące się i rosnące temperatury powietrza nie są dobre dla naszych organizmów. Co robić aby przetrwać takie warunki?


- Podczas skrajnie wysokich temperatur małe dzieci jak i osoby starsze w godzinach od 11.00-17.00 nie powinny wychodzić z domu – zaleca Zbigniew Stępień, lekarz Ośrodka Zdrowia w Majdowie. - Jeśli natomiast dzieci chcą wyjść z domu, rodzice powinni zadbać o to, aby ich pociechy nie przebywały na słońcu lecz w cieniu – dodaje.

- Przede wszystkim podczas wysokich temperatur powinniśmy spożywać dużo elektrolitów, aby nie doszło do przegrzania organizmu i odwodnienia, czy udaru słonecznego. Szczególnie dotyczy to osób, które w sobotę być może będą pracować na zewnątrz. Bezwzględnie odradzam osobom opalanie się – przestrzega medyk.

29 lipca 2015

Wykonawca poprawi?

Zakład Robót Drogowych – W. Olszewski ze Skarżyska po przedstawieniu zastrzeżeń co do wykonawstwa prac przy budowie chodnika zapewnił, że poprawi zaistniałe mankamenty.


O decyzji wykonawcy poinformowała Dorota Jakubczyk radna Rady Miejskiej. - W telefonicznej rozmowie ze mną właściciel firmy wykonawczej, zapewnił że nieprawidłowości zostaną poprawione – mówi radna Jakubczyk. - Wykonawca nie mógł być na miejscu ze względów zdrowotnych i zastępował go ktoś inny – dodaje. – Po skontaktowaniu się z nim i przekazanych mu argumentów, stwierdził, że postara się temu wszystkiemu zaradzić.

Czy po tych kilku zdaniach zapewnień można mówić o dobrej woli wykonawcy? To się jeszcze okażę, ponieważ jak wynikało z informacji mieszkańców Łazów, zastępca wykonawcy nadzorujący prace, nie chciał słyszeć o żadnych poprawkach. Rzekomo w momencie wskazówek radnej Jakubczyk, co do konieczności ich wykonania, skierował do niej kilka cierpkich zdań.

28 lipca 2015

Kontrowersje przy budowie chodnika w Łazach

Trwają prace budowlane przy chodniku w Łazach i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, iż budowa budzi spore kontrowersje wśród mieszkańców. Ich zdaniem funkcjonalność chodnika to jedno wielkie nieporozumienie.


- Budowany przez wykonawcę chodnik dla pieszych jest nieprofesjonalny i bezsprzecznie nie uwzględnienia takich podstawowych potrzeb jak swobodny wyjazd z posesji – mówi osoba zgłaszająca problem Trójmiastu NEWS. - Buduje się nam coś w rodzaju zapory zamiast chodnika - stwierdza.

– Samochód jestem zmuszona zostawiać u sąsiadki po drugiej stronie ulicy, ponieważ nie mam jak dojechać do swojego domu. Inni muszą do chodnika dostawiać specjalne podjazdy, aby wjechać na posesję – opisuje sytuację.

24 lipca 2015

Dobro zawiezione do Nieba

Bardzo serdeczna reakcja na apel, wielkie zaangażowanie osób anonimowych i dobro płynące z ludzkich serc spowodowały, że z jednej paczki urosły dwa samochodowe bagażniki, wypełnione po brzegi darami dla rodziny Szymczyków. To wielkie, ludzkie dobro zawieźliśmy Mariuszowi i jego dzieciom do Nieba pod Końskimi.


Były ubranka dla dzieciaków, kosmetyki, pieluszki, słodycze, żywność dziecięca, chemia gospodarcza, kojec dla malucha, leżaczek, 280 zł od kilku osób z Łazów. Z jednej paczki, dzięki Wam zrobiły się dwa pełne samochodowe bagażniki.

Tutaj nie mogę nie podkreślić mimo chęci zachowania anonimowości przez osoby, że spory w tym udział był Ciechostowic a także Majdowa. Z Łazów chyba trochę mniej osób czyta Trójmiasto NEWS :) ale nie zabrakło i tutaj życzliwych gestów. Byli także dobroczyńcy z Szydłowca i osoby, które udostępniły punkt zbiórki.

15 lipca 2015

Sam wychowuje czworo dzieci

W ostatnim czasie, temat dramatu rodziny Mariusza Szymczyka (36 l.) z małej miejscowości Niebo koło Końskich, jak lawina przetoczył się przez media regionalne i ogólnopolskie. W telewizji i gazetach informowano o śmierci jego żony Sylwii (31 l.) podczas porodu, osieroceniu czwórki dzieci i trudnej sytuacji w jakiej pozostała rodzina.


Za trzy dni minie miesiąc od tego nieszczęśliwego dnia, kiedy Mariusz stracił żonę, a dzieci matkę. Na świat tamtego dnia przyszedł syn Eryk... Ludzie pomagają z całej Polski. My też możemy.

12 lipca 2015

Czy coś się poprawiło?

8 czerwca w Łazach i Majdowie, a 17 w Ciechostowicach, dokonano przeglądu stanu hydrantów przeciwpożarowych. W protokołach poprzeglądowych spisano wówczas zalecenia,  w których podjęto decyzję o rozpatrzeniu lub naprawie.


W protokołach czytamy:

W Majdowie: posesja nr 4 brak skrzynki, przy ZOZ brak skrzynki i uszczelek, posesja 129 wyprostować klucz, rozpatrzyć przesunięcie hydrantu na posesji 20 w pas drogowy.

W Łazach: Rozpatrzyć nowy hydrant przy posesji 101, posesja 115 sprawdzić zasuwę hydrantu i ustawić barierę zabezpieczającą. H5 zerwana główka hydrantu, H2 przesunąć skrzynkę i wyprostować klucz. Dostawić hydrant nadziemny przy posesji 65A.

W Ciechostowicach: zamontować dodatkowy hydrant nadziemny przy posesji 103.

10 lipca 2015

Odbędzie się "wiec Szydło" w Szydłowcu

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na premiera w tegorocznych wyborach parlamentarnych - Beata Szydło, odwiedzi Szydłowiec.


Do oficjalnego spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Szydłowiec dojdzie jutro (11 lipca) o godz 12.00 w Rynku Wielkim w Szydłowcu.

9 lipca 2015

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodników

2 lipca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodników w Ciechostowicach i Łazach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej [...]”


W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane odcinki chodnika o następujących długościach. W Ciechostowicach będzie to 105 m, w Łazach 168m. Chodnik zostanie usytuowany po wschodniej stronie ulic w obu miejscowościach.

W przetargu udział wzięło osiem firm. Jako zyskujący najwięcej punktów, wygrał Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska Kamiennej.

Planowane zakończenie robót ma nastąpić 11 września bieżącego roku. 

Konkurs na najładniejszą posesję i balkon

Artur Ludew burmistrz Szydłowca, zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „Najładniejsza posesja i balkon w gminie Szydłowiec w 2015 roku”. Zgłoszenia do konkursu należy skladać do 31 lipca.

Celem konkursu jest dążenie do podnoszenia poziomu estetyki zagospodarowania posesji, do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz technicznych, jak również poprawa poziomu sanitarno-higienicznego miasta i wsi na terenie naszej gminy.

Uwaga na groźny Barszcz Sosnowskiego!

Straż Miejska w Szydłowcu informuje, że na terenie naszej gminy rośnie niebezpieczna roślina Barszcz Sosnowskiego. Prosi rodziców o szczególne wyczulenie dzieci, aby nie dotykały nieznanych roślin, ponieważ może to rodzić groźne w skutkach konsekwencje zdrowotne.


Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która w kontakcie ze skórą powoduje głębokie oparzenia. Po poparzeniu dochodzi do reakcji alergicznej, która wzmaga się w kontakcie z promieniami słonecznymi, wywołując oparzenie chemiczne. Na skórze pojawia się najpierw zaczerwienienie, potem świąd, pieczenie i pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Przebieg oparzenia może być łagodny, ale to zależy od wrażliwości organizmu. Wydzielane przez Barszcz Sosnowskiego olejki eteryczne, w kontakcie ze skórą, w obecności światła słonecznego, powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Objawy pojawiają się już w ciągu od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. W najgorszych przypadkach dochodzi do martwicy tkanek.

Co robić, gdy doszło do kontaktu z rośliną.

Otrzymali stypendia burmistrza za dobre wyniki

Komisja ds. stypendiów Urzędu Miejskiego w Szydłowcu rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski dyrektorów szydłowieckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów o przyznanie uczniom stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.


Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce, uczniowie szkół podstawowych musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,4 i wzorowym zachowaniem, a gimnazjaliści – średnią co najmniej 5,2 i także wzorowym zachowaniem. Do otrzymania stypendium za wyniki w sporcie uprawnia zajęcie punktowanego miejsca w dowolnej dyscyplinie sportu, w zawodach o charakterze co najmniej ponadgminnym.

29 czerwca 2015

Pożegnali księdza Andrzeja podczas mszy

W minioną niedzielę na koniec każdej mszy św. ks. Julian Olejarz odczytywał dekret ks. biskupa Henryka Tomasika, dotyczący odwołania z funkcji proboszcza naszej parafii ks. Andrzeja Mizaka i mianowania go z dniem 1 lipca proboszczem parafii w Świerżach Górnych. 


Po mszy św. o godz. 10.00 delegacje parafian: dzieci, młodzieży, scholi, kółek różańcowych margaretek, radnych, sołtysów i strażaków, złożyły na ręce ks. Andrzeja podziękowania i życzenia.

Dziękowano za 8 lat „proboszczowania”, za wkład włożony w rozwój naszej społeczności, za każde dobre słowo. Parafianie życzyli zdrowia, wytrwałości, obfitych owoców pracy duszpasterskiej w nowej parafii, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi i św. Jana Marii Vianney patrona proboszczów. Padły także słowa przeprosin za wszystko co było złe ze strony mieszkańców parafii, były łzy wzruszenia.